Member's Information


* @astro.s.kanazawa-u.ac.jp
** @se.kanazawa-u.ac.jp

Member
E-mail
phone 076-264-
D. Yonetoku
professor
yonetoku*
5672
M. Arimoto
associate professor
arimoto**
5737
T. Sawano
assistant professor
sawano**
5671
M. Kimura
assistant professor
mariko-kimura**
6072
D. Sato
D3
dsato*
----
N. Ogino
D3
ogino*
----
E.P. Arumaningtyas
D2
eka*
----
H. Goto
D1
goto*
----
Y. Kinoshita
M2
kinoshita.yusuke*
----
S. Takahashi
M2
takahashi.shuta*
----
T. Yoshida
M2
yoshida.tsubasa*
----
T. Sato
M2
tomoya.sato*
----
Y.Q. Zhao
M2
zhao*
----
L. Fitri
M1
fitri.lucy*
----
T. Tomoda
M1
takahiro.tomoda*
----
N. Takahashi
M1
naoki.takahashi*
----
M. Sakata
M1
misaki.sakata*
----
K. Mukai
B4
kazuma.mukai*
----
Y. Ito
B4
yuki.ito*
----
Y. Imizu
B4
yuki.imizu*
----
M. Utoyama
B4
mitsuki.utoyama*
----
R. Kondo
B4
ryuji.kondo*
----
S. Taniguchi
B4
shumari.taniguchi*
----
I. Nagataka
B4
isshin.nagataka*
----